1 Công việc được tìm thấy
việc làm headhunt
Ha Noi 
Từ 450 USD

Làm tất cả các công việc liên quan đến tuyển dụng và đào tạo nhân viên và công nhân Cập nhật cơ sở dữ liệu các khóa đào tạo Phối hợp với headhunters khi cần thiết Xây dựng các khóa đào tạo nội bộ với các thành viên khác trong nhóm Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng các dự án đào tạo và theo dõi Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-04-27

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại