2 Công việc được tìm thấy
việc làm hr-assistant
Từ 700 USD đến 1,000 USD

【Nghiệp vụ Tuyển dụng nhân sự】 -Đăng tuyển, phỏng vấn nhân sự -Các công việc liên quan đến nhân sự (lương thưởng, cấp bậc chức vụ, đánh giá nhân viên,..) 【Nghiệp vụ Tổng vụ hành chính】 -Soạn tài liệu, sổ sách, hồ sơ, thông báo nội bộ -Các nghiệp vụ liên quan đến ký kết hợp đồng lao động với nhân viên -Tính và chi trả lương nhân viên -Thực hiện các thủ tục xin visa, giấy tờ cho người Nhật đang nhậm chức hay chuẩn bị về nước 【Nghiệp vụ khác】 -Soạn thảo và dịch quy trình, hướng dẫn các loại -Đặt vé máy bay, phòng khách sạn khi cấp trên đi công tác

Xem thêm

2019-04-16

Từ 1,300 USD đến 1,500 USD

- Xem xét, phát triển và thực hiện các chiến lược nhân sự, chính sách nội bộ, để phù hợp với các chiến lược và giá trị của Công ty. - Hỗ trợ Assistant General Manager xây dựng cơ cấu lương, KPI của công ty, quản lý hệ thống đánh giá hiệu suất. - Quản lý việc tuyển dụng, C&B, khen thưởng, đánh giá hiệu suất, chi phí việc làm và kiểm soát budget. - Kết hợp với các chi nhánh khác, đảm bảo tất cả các chính sách và thủ tục của công ty được cập nhật theo luật lao động hiện hành. - Xử lý các vấn đề kỷ luật/khiếu nại, sử dụng sư hiểu biết về nhân sự và công ty để ra quyết định phù hợp.

Xem thêm

2019-03-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại