3 Công việc được tìm thấy
việc làm it-sales
Từ 2,000 USD đến 3,000 USD

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, quản lý sản xuất, nhân sự, kế toán... Quản lý ngân sách dự án, dự toán, thu chi. Hoạch định chiến lược kinh doanh. Quản lý team IT. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-10

Từ 3,000 USD đến 5,000 USD

Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence. Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales managers. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate managers to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities to ensure they produce the desired results. Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits. Review financial and non-financial reports to devise solutions or improvements. Analyze problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure company survival and growth. Maintain a deep knowledge of the markets and industry of the company. Establish interaction with external organizations. Present a clear and timely report to the board of directors, present the proposal to the Board for approval.

Xem thêm

2018-07-28

Ha Noi 
Từ 700 USD đến 1,200 USD

Đảm nhận chuyên trách nhân viên kinh doanh mảng IT Thời gian đầu khi mới vào công ty sẽ đi cùng với cấp trên để học hỏi, được training cho đến khi thạo việc Gặp gỡ khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-07-06

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại