1 Công việc được tìm thấy
việc làm key-account-supervisor
Ha Noi 
Từ 750 USD đến 1,000 USD

- Sơ tuyển, hướng dẫn đào tạo và kiểm tra chấp hành nội qui nhân viên PC Fulltime - Đôn đốc nhân viên PC đạt chỉ tiêu bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng - Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng - Kiểm hàng tồn, đặt hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng - Tổng kết, đánh giá chương trình khuyến mại, chi phí trưng bày hàng, quảng cáo - Chịu trách nhiệm trước KAM Siêu thị về hoạt động kinh doanh khu vực mình phụ trách (Doanh số, cơ cấu, độ phủ, trưng bày hàng,POSM, chương trình khuyến mại..) - Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, thu hồi công nợ và giải quyết các khiếu nại của khách hàng - Đảo bảo việc thu thập thông tin cạnh tranh trong phạm vi mình phụ trách một cách kịp thời chính xác.

Xem thêm

2018-12-03

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại