1 Công việc được tìm thấy
việc làm national-sales-manager
Từ 2,500 USD đến 3,700 USD

Đưa ra các chiến lược kinh doanh và dự đoán doanh thu cho sản phẩm và khu vực chịu trách nhiệm. Thường xuyên theo dõi tiến độ hoàn thành chỉ tiêu để chắc rằng chắc hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra. Giám sát chặt chẽ đội ngũ sales trong việc thực hiện các chiến lược để đảm bảo đạt được kế hoạch của doanh nghiệp. Làm việc và kết hợp với các phòng ban khác giúp cho việc kinh doanh của công ty thuận lợi hơn. Chịu trách nhiệm đào tạo và nâng cao kỹ năng cần thiết cho nhân viên. Tối ưu hóa các quy trình của bộ phận để có giảm thiểu chi phí hoạt đông. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng để xây dựng danh sách khách hàng trung thành.

Xem thêm

2018-11-21

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại