10 Công việc được tìm thấy
việc làm nhan-su-noi-bo
Ha Noi 
Từ 900 USD đến 1,300 USD

+ Dịch tài liệu giấy tờ cần thiết khi được yêu cầu + từ tháng 6 chuyển văn phòng sang TNR - Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. + Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. + Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. + Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. +Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các hợp đồng của Công ty. - Nhưng công việc khác như + Phiên dịch + Hỗ trợ sếp nhật đặt khách sạn vé may bay khi đi công tác

Xem thêm

2019-06-14

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

- Công việc chung thời điểm công ty mới thành lập + Dịch tài liệu giấy tờ cần thiết khi được yêu cầu + Hỗ trợ hợp tác với công ty tư vấn, văn phòng kế toán, văn phòng luật sư, v.v. - Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. + Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. + Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. + Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. + Chấm công, quản lý tăng ca, tính lương, BHXH các loại, PIT cho người Việt và người Nhật. +Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các hợp đồng của Công ty. - Nhưng công việc khác như + Phiên dịch + Hỗ trợ sếp nhật đặt khách sạn vé may bay khi đi công tác

Xem thêm

2019-03-26

Đến 600 USD

Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. Chấm công, quản lý tăng ca, tính lương, BHXH các loại, PIT cho người Việt và người Nhật. Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động. Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. Tìm hiểu và thống kê tình hình thị trường lao động tại địa bàn và trong cả nước. Hỗ trợ một số công việc hành chánh tổng vụ khi cần. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2018-10-31

Từ 500 USD đến 700 USD

Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. Chấm công, quản lý tăng ca, tính lương, BHXH các loại, PIT cho người Việt và người Nhật. Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các hợp đồng của Công ty. Hỗ trợ một số công việc hành chánh tổng vụ như xin giấy phép lao động, VISA cho nhân viên người Nhật. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên (Quản lý người Việt và Sếp Nhật).

Xem thêm

2018-05-30

Từ 450 USD đến 650 USD

Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. Chấm công, quản lý tăng ca, tính lương, BHXH các loại, PIT cho người Việt và người Nhật. Hợp tác với đơn vị dịch vụ kế toán để thực hiện các báo cáo thuế Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các hợp đồng của Công ty. Hỗ trợ một số công việc hành chánh tổng vụ như xin giấy phép lao động, VISA cho nhân viên người Nhật. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên (Quản lý người Việt và Sếp Nhật).

Xem thêm

2018-04-20

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Xây dựng hệ thống nhân sự nội bộ và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp. Tuyển dụng công nhân, leader cho nhà máy. Quản lý nhân sự: lập, theo dõi hợp đồng, đào tạo công nhân viên mới. Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý. Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu chấm công để tính lương cho công nhân viên hàng tháng. Mua thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quản lý. Quán lý các nhà cung cấp và làm thanh toán hàng tháng các chi phí của phòng hành chính nhân sự. Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu.

Xem thêm

2018-03-02

Từ 600 USD đến 1,500 USD

Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới hành chính nhân sự. Quản lý nguồn nhân sự nội bộ, hỗ trợ Sếp Nhật khi có yêu cầu tuyển dụng, phỏng vấn. Chấm công, tính lương, bảo hiểm các loại, hỗ trợ xin VISA, Work Permit cho người nước ngoài. Quản lý thu chi hàng ngày, PIT, các công việc kế toán đơn giản (có sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài). Thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm. Hỗ trợ biên phiên dịch khi cần.

Xem thêm

2018-02-07

Đến 600 USD

Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty. Quản lý nguồn nhân sự nội bộ. Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận. Chấm công, quản lý tăng ca, tính lương, BHXH các loại, PIT cho người Việt và người Nhật. Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động. Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ. Tìm hiểu và thống kê tình hình thị trường lao động tại địa bàn và trong cả nước. Hỗ trợ một số công việc hành chánh tổng vụ khi cần. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2018-01-24

Từ 2,000 USD đến 2,500 USD

Xây dựng hệ thống nhân sự nội bộ và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp. Tuyển dụng công nhân, leader cho nhà máy. Quản lý nhân sự: lập, theo dõi hợp đồng, đào tạo công nhân viên mới. Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý. Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu chấm công để tính lương cho công nhân viên hàng tháng. Mua thiết bị VP, văn phòng phẩm, quản lý. Quán lý các nhà cung cấp và làm thanh toán hàng tháng các chi phí của phòng HCNS. Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu.

Xem thêm

2017-08-17

Từ 1,200 USD đến 2,000 USD

Xây dựng hệ thống nhân sự nội bộ và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp. Tuyển dụng công nhân, leader cho nhà máy. Quản lý nhân sự: lập, theo dõi hợp đồng, đào tạo công nhân viên mới. Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý. Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu chấm công để tính lương cho công nhân viên hàng tháng. Mua thiết bị VP, văn phòng phẩm, quản lý. Quán lý các nhà cung cấp và làm thanh toán hàng tháng các chi phí của phòng HCNS. Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu.

Xem thêm

2017-02-20

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại