3 Công việc được tìm thấy
việc làm nong-nghiep
Từ 600 USD đến 1,500 USD

Nghiên cứu và phân tích thị trường nhà kính hiện nay Tìm kiếm người tiêu dùng như nhà sản xuất nông nghiệp, tập đoàn sản xuất nông nghiệp và công ty chế biến thực phẩm và bán sản phẩm Báo giá và tạo hợp đồng kinh doanh cho khách hàng, công tác đàm phán và chấp nhận đơn hàng Tạo bản vẽ nhà kính bằng CAD Các nghiệp vụ liên quan khác

Xem thêm

2019-06-13

Đến 1,700 USD

Đảm trách các công việc biên - phiên dịch cho quản lý người Nhật. Nghiên cứu, làm báo cáo về các dự án nông nghiệp của bộ phận nông sản/ngũ cốc. Đi công tác các tỉnh, công tác trong ngày theo yêu cầu công việc. Các công việc hỗ trợ quản lý người Nhật khác.

Xem thêm

2018-10-29

Từ 1,200 USD đến 1,500 USD

Cập nhật dự báo cây trồng và dự báo thời tiết. Lên kế hoạch gieo trồng theo yêu cầu của công ty. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho nông dân về sản xuất cây trồng. Lên kế hoạch và nội dung đào tạo cho nông dân. Đo lường năng suất và chất lượng trong một mẫu đại diện của các trang trại. Xác định các vấn đề về chất lượng và cung cấp tiềm năng trước khi thu hoạch và thương mại hóa. Kiểm tra chất lượng cây trồng. Cập nhật, giám sát tiến độ sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm, xử lý các phát sinh liên quan đến tiến độ. Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển cây trồng của dự án. Nắm rõ kỹ thuật về phân bón, thổ nhưỡng, tưới tiêu thoát nước và nhận biết sự thay đổi của cây trồng để chăm sóc cho phù hợp. Tiếp nhận, chuyển giao và quản lý công nghệ sản xuất…. Nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình mùa vụ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển cây trồng của dự án. Thực hiện trao đổi, báo cáo định kỳ về tình hình công việc cho Giám đốc sản xuất (người nước ngoài).

Xem thêm

2018-06-11

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại