1 Công việc được tìm thấy
việc làm paint-sales
Thỏa thuận

Phụ trách phát triển kinh doanh, mở rộng tìm kiếm khách hàng. Giữ mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Thương lượng, chốt hợp đồng, theo dõi việc tiến hành giao hàng. Hỗ trợ Giám Đốc tìm kiếm, tiếp cận các dự án liên quan đến sơn.

Xem thêm

2018-09-26

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại