1 Công việc được tìm thấy
việc làm pc-leader
Từ 500 USD đến 1,100 USD

Nhận kế hoạch đặt hàng từ Công ty mẹ, triển khai tính NVL cần thiết, cân đối NVL tồn kho để đặt NVL cho đơn hàng. Tính định mức sản xuất (BOM) Liên lạc nhà cung cấp đặt mẫu, đặt NVL sản xuất chính thức, thương lượng giá cả, phản hồi khi NVL đã mua có sự cố. Liên lạc bộ phận sản xuất để triển khai kế hoạch sản xuất từng tháng, từng tuần. Tính giá bán trong trường hợp cần thiết. Các công việc khác theo phân công của Công ty. Ứng cử viên ưu tú sẽ được cân nhắc chức danh PC Leader (Trưởng bộ phận quản lý sản xuất).

Xem thêm

2018-11-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại