1 Công việc được tìm thấy
việc làm perfumery
Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Thực hiện các công việc liên quan tới đào tạo về sản phẩm cho các nhân viên mới và đội ngũ Thường xuyên đánh giá tiến độ đào tạo, kết quả và nhu cầu trong tương lai Hỗ trợ phát triển, cập nhật và truyền đạt kỹ năng đào tạo mới. Tham gia vào công tác xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng và kiến thức cho nhân viên Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2017-12-08

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại