1 Công việc được tìm thấy
việc làm personal-assistant
Từ 800 USD đến 1,200 USD

Hỗ trợ GD trong việc cập nhật và duy trì thông tin Tổ chức các cuộc hẹn, cuộc họp, hội nghị, điều phối địa điểm và sắp xếp hành trình du lịch và thủ tục visa Đảm bảo truyền tải các thông tin về xin ý kiến hoặc trao đổi diễn ra một cách chuyên nghiệp và kịp thời Thực hiện điều tra, tìm kiểm, tổng hợp các thông tin cụ thể bằng cách sử dụng các công cụ mạng hoặc thông qua mối quan hệ Đảm bảo việc sắp xếp lịch trình và viết biên bản họp được thực hiện đầy đủ và chính xác Bố trí phương tiện đi lại cho GD và các nhân viên có liên quan trong các chuyến công tác Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2018-10-09

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại