9 Công việc được tìm thấy
việc làm pg
Từ 700 USD đến 900 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-11-19

Từ 1,200 USD đến 1,500 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-11-19

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Tham gia vào việc phát triển chiến lược cho các khách hàng chủ chốt, thảo luận điều kiện, điều khoản với khách hàng, quản lý sales forecast cũng như chi phí, budget bán hàng. Quản lý nhân viên trong bộ phận, xây dựng kế hoạch làm việc, target, đảm bảo hoạt động của bộ phận theo ngày/tuần/tháng. Duy trì mối quan hệ với key customer. Đảm bảo thực hiện hoạt động về sales, thu mua, giá cả, khuyến mãi, đánh giá kết quả hoạt động khuyến mãi. Phối hợp với bộ phận liên quan để xây dựng và triển khai các chương trình bán hàng, tăng nhận biết thương hiệu. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự. Tổ chức các buổi họp review key account executive, tham gia vào các buổi họp về selling program, MKT-sales, PG…

Xem thêm

2018-10-29

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-09-25

Ha Noi 
Từ 500 USD

Làm việc với bộ phận Sales để lên kế hoạch cho PG hàng việc ngày tại kênh khác nhau / tài khách hàng khác nhau Làm việc chặt chẽ với các bộ phận để giám sát hình ảnh thương hiệu Giám sát PG, cung cấp báo cáo hàng ngày bán hàng, báo cáo hàng tuần và hàng tháng Theo dõi thời gian làm việc PG, ước tính mức lương PG, cung cấp kế hoạch nhân sự PG Báo cáo hàng ngày, cập nhật hàng tuần / hàng tháng, nhận phản hồi từ người tiêu dùng về PG và hiệu suất thương hiệu Làm việc với quản lý PG, tạo thu thập / xây dựng nhóm PG hàng năm Phối hợp với nhóm Bán hàng để tổ chức các sự kiện Các công việc theo yêu cầu của quản lý

Xem thêm

2018-08-17

Từ 1,000 USD

Tham gia vào việc phát triển chiến lược cho các khách hàng chủ chốt, thảo luận điều kiện, điều khoản với khách hàng, quản lý sales forecast cũng như chi phí, budget bán hàng. Quản lý nhân viên trong bộ phận, xây dựng kế hoạch làm việc, target, đảm bảo hoạt động của bộ phận theo ngày/tuần/tháng. Duy trì mối quan hệ với key customer. Đảm bảo thực hiện hoạt động về sales, thu mua, giá cả, khuyến mãi, đánh giá kết quả hoạt động khuyến mãi. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự. Tổ chức các buổi họp review key account executive, tham gia vào các buổi họp về selling program, MKT-sales, PG...

Xem thêm

2018-07-26

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To make an inventor of customer demands and requirements and to safeguard customer satisfaction. To bear responsibility for the acquisition, the presentation of the complete delivery programme and to obtain requests. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees. To hold performance and assessment interviews. To organise work meetings and consultation with the supporting departments. To bear co-responsibility for the execution of policies in the area of quality, employment conditions and environment. To coordinate with another department to successfully deliver BOD’s goals.

Xem thêm

2018-07-13

Từ 800 USD đến 1,200 USD

Chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng và thái độ làm việc của các nhân viên PG của Công ty tại các siêu thị hay trung tâm thương mại. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động bán hàng và việc tuân thủ nội quy làm việc của PG. Hỗ trợ đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng mềm cho các nhân viên PG. Hướng dẫn các nhân viên PG để giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổng hợp báo cáo doanh số của các nhân viên bán hàng để tính lương. Tiến hành đánh giá định kỳ cho các nhân viên PG. Làm việc trực tiếp với các Trưởng ngành hàng ở các siêu thị trong việc quản lý PG tại các siêu thị đó. Báo cáo phân tích Doanh thu hàng tháng theo yêu cầu của Giám đốc khi cần thiết. Đào tạo các PG về kỹ năng bán hàng. Đóng góp các ý kiến để thúc đẩy việc bán hàng. Tính lương, thưởng cho đội ngũ PG. Tìm đối tác cung cấp tuyển dụng đội ngũ PG. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng MKT và Sếp tổng.

Xem thêm

2018-05-30

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Xây dựng mối quan hệ với cửa hàng trưởng, chủ cửa hàng Đào tạo đội ngũ PG có năng lực cao Xây dựng cơ cấu quản lý, KPI cho từng staff, đảm bảo giải quyết các vấn đề được thông suốt, kinh nghiệm được chia sẻ trong team Theo dõi, giám sát staff đảm bảo đạt được các chỉ tiêu (tồn kho, trưng bày v.v...), đảm bảo tinh thần bán hàng của team Thiết lập quan hệ tốt với khách hàng bao gồm kênh MT lẫn GT Các công việc liên quan khác

Xem thêm

2018-03-22

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại