6 Công việc được tìm thấy
việc làm phan-cung
Thỏa thuận

1. HR Manager: Đảm trách các công việc trong bộ phận HR như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên; Quản lý, phát triển các chương trình về quan hệ nhân viên, an toàn lao động, chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe; Quản lý GA (IT, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng...); phối hợp với các đơn vị outsource về payroll, tax...; Hỗ trợ CFO xây dựng đội ngũ nhân viên; xây dựng HR team và tạo điều kiện & môi trường phát triển cho nhân viên. 2. HR Staff: Đảm trách các công việc về HRGA được giao. Hỗ trợ HR Manager về tất cả các công việc trong bộ phận. Hỗ trợ CFO và HR Manager xây dựng nhân sự cho các bộ phận cũng như thiết lập hoạt động cho các phòng ban.

Xem thêm

2018-07-27

Thỏa thuận

Xử lý đơn đặt hàng trong tài khoản. Quản lý các tài khoản trong xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, tính giá đơn hàng, giao hàng đúng hạn, thực hiện đặt đơn hàng. Liên lạc với tiếp thị và kinh doanh phụ trách khách được phân công. Thực hiện quảng bá chương trinhg cho các tài khoản được phân công. Hỗ trợ quản lý đặt hàng nhanh chóng như là tiếp nhận đơn hàng, giải quyết và thông tin hành trình vận chuyển đến khách hàng. Giải quyết khiếu nai của khách hàng. Xem xét, đánh giá và giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và khéo léo Đề xuất và thực hiện các đề xuất nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng. Thương lượng các khiếu nại về sản phẩm/hoá đơn của khách hàng bằng cách được trả lại, yêu cầu lấy lại sản phẩm để kiểm tra chất lượng, thay thế sản phẩm khác khi cần thiết. Theo dõi kế toán, kinh doanh liên quan đến hoá đơn và vấn đề thanh toán. Kết hợp với các bộ phận khác. Kết hợp với inside sales để hỗ trợ đạt được chỉ tiêu doanh số. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và theo dõi các yêu cầu của khách hàng. Chủ động nêu ra các vấn đề đang gặp phải trong chuỗi cung ứng và đề xuất các giải pháp thay thế. Kết hợp với bộ phận cung ứng và khai thác lên kế hoạch và lịch trình cụ thể. Thực hiện các chương trình quảng bả cho các tài khoản đã được phân công. Hỗ trợ các thành viên khi công việc quá tải. Đào tạo và đưa ra các chính sách phát triển cho nhân viên. Chắc chắn các chỉ tiêu hàng năm đã được truyền đạt tới nhân viên và hoàn thành các mục tiêu đó. Đảm bảo các hệ thống quản lý hiệu suất toàn cầu được cập nhật liên tục và cập nhật các thông tin đó cho nhân viên thường xuyên. Trao đổi, thực hiện và giải thích chính sách và thủ tục của dịch vụ. Xây dựng, đề xuất và phối hợp thực hiện các quy trình thủ tục mới. Đưa ra các đề xuất hiệu chỉnh dịch vụ phù hợp với khiếu nại của khách hàng. Theo dõi, đánh giá các thành viên trong team và điểu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với tình hình hiện tại. Phối hợp và theo dõi các nhãn hàng bị lỗi và bị trả về đang trong quá trình xử lý theo đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra các lệnh huỷ để giới hạn sản xuất và huỷ bỏ sau này. Tuân thủ chính sách an toàn và môi trường; ý thức về nâng cao tiêu chuẩn an toàn và môi trường trong phạm vi khu vực của bạn. Hoàn thành kiểm tra 5S tại khu vực làm việc của bạn theo quy định của công ty.

Xem thêm

2018-06-24

Thỏa thuận

Quản lý hệ thống, xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế. Cài đặt, sửa chữa phần mềm, hệ điều hành. Xử lý các trục trặc thông thường về hệ thống mạng, điện thoại analog và voip, wifi, điện, camera, cửa từ … Giám sát hệ thống và các thiết bị mạng trong văn phòng. Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ cho công việc. Xử lý các vấn đề lỗi máy tính, phần cứng, tư vấn các hệ điều hành và các loại thiết bị văn phòng. Am hiểu mạng hệ thống và có khả năng thích ứng nhanh với các loại phần mềm cơ bản.

Xem thêm

2018-05-21

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

【Dịch vụ khách hàng】 Trực tiếp liên lạc với khách hàng nước ngoài và trụ sở chính. Xử lý đơn đặt hàng của khách hàng một cách lịch sự, hiệu quả và kịp thời. Tổ chức quy trình làm việc để giao hàng đúng thời hạn của khách hàng. 【Lập kế hoạch】 Lập kế hoạch, chuẩn bị, phát hành và kiểm soát lịch sản xuất. Kiểm tra, theo dõi hàng tồn kho và đối chiếu với các yêu cầu sản xuất để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đủ đáp ứng các yêu cầu sản xuất. Lập kế hoạch, kiểm soát, điều hành các hoạt động của bộ phận cung ứng: Kế hoạch và kế hoạch sản xuất, Mua hàng, Xuất nhập khẩu. Phát triển và quản lý các nhà cung cấp có tiềm năng cả trong nước và quốc tế. Đề xuất các phương án giảm tổng chi phí và cải thiện quy trình mà không làm giảm chất lượng. Quản lý hàng tồn kho để giảm tổng chi phí. Tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng bằng cách bảo đảm các sản phẩm đáp ứng với các tiêu chí của thanh tra. Quản lý các thủ tục giao nhận và thủ tục hải quan đối với việc xuất nhập khẩu tất cả hàng hóa. Quản lý và cải thiện thông tin phản hồi từ nhà cung cấp đến khách hàng. Báo cáo trực tiếp cho sếp Nhật và Factory Manager.

Xem thêm

2018-04-12

Từ 800 USD đến 1,100 USD

Thiết lập và tổ chức về CNTT cho công ty bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị và giải pháp phần mềm. Quản lý cơ sở hạ tầng máy chủ, tường lửa và thiết lập bảo mật, truy cập và quản trị máy chủ, quản lý email a/c. Hỗ trợ CNTT cho tất cả các phòng ban về phần cứng và phần mềm. Quản lý và theo dõi tài nguyên IS/IT và hàng tồn kho bao gồm phần cứng và phần mềm và duy trì giấy phép phần mềm. Hỗ trợ users và partners về việc sử dụng ứng dụng của công ty. Quản lý việc triển khai ứng dụng của công ty đến các văn phòng và đối tác bên ngoài. Liên lạc với nhà cung cấp bên ngoài và nhà cung cấp về cung cấp thiết bị liên quan đến CNTT. Báo cáo trực tiếp cho sếp Nhật và quản lý 1 nhân viên.

Xem thêm

2018-01-04

Đến 2,000 USD

Tư vấn cho lãnh đạo về chuyên môn liên quan đến lĩnh vực cung ứng. Tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp tiềm năng. Xây dựng các quy trình hoạt động của bộ phận cung ứng. Lập kế hoạch, kiểm soát, điều hành các hoạt động của bộ phận cung ứng: Kế hoạch sản xuất, Mua hàng, Xuất nhập khẩu... Lên kế hoạch, dự báo, quản lý hàng tồn kho. Lãnh đạo, quản lý nhân viên nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả cho tất cả khách hàng trong và ngoài nước. Thăm hỏi các nhà cung cấp vào cuối năm, lắng nghe phản hồi của họ về các dịch vụ đã thực hiện trong năm và kế hoạch trong tương lai. Báo cáo với Giám đốc điều hành người nước ngoài.

Xem thêm

2017-06-27

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại