49 Công việc được tìm thấy
việc làm phat-trien-kinh-doanh
Từ 1,200 USD đến 1,700 USD

Phụ trách Sales bộ phận vật liệu (kim loại, nhựa,..) Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Quản lý, thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp với Sales manager người Nhật.

Xem thêm

2019-04-25

Từ 400 USD đến 700 USD

Cùng với sếp Nhật đi thực tế để tiếp cận khách hàng để phát triển kinh doanh cho công ty. Hỗ trợ sếp Nhật trong việc biên phiên dịch. Phụ trách những khách hàng & con hàng liên quan (forecast, lịch xuất nhập, giá cả…) Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng quan trọng. Và các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Xem thêm

2019-03-01

Đến 1,000 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới (khách hàng nội địa). Xác định, phân tích nguồn và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho phân đoạn được chỉ định và khách hàng được giao. Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán. Theo sát xu hướng thị trường và ngành nghề, đối thủ cạnh tranh và chiến lược khách hàng hàng đầu. Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2019-02-26

Từ 800 USD đến 2,000 USD

Tiếp nhận thông tin thị trường và phát triển kinh doanh. Follow và giữ mối quan hệ với khách hàng sẵn có của công ty. Hỗ trợ và support về mặt thông tin sản phấm của công ty đến khách hàng. Thu thập và nghiên cứu các kênh thị trường mới để phát triển sản phẩm của công ty. Cùng với sếp Nhật thảo luận để hoạch ra kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Xem thêm

2019-01-30

Từ 1,000 USD đến 1,700 USD

Phụ trách Sales bộ phận vật liệu (kim loại, nhựa,..) Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Quản lý, thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp với Sales manager người Nhật. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-30

Đến 1,200 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Xác định, phân tích nguồn và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho phân đoạn được chỉ định và khách hàng được giao. Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán giấy cho công ty. Theo sát xu hướng thị trường và ngành nghề, đối thủ cạnh tranh và chiến lược khách hàng hàng đầu Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Báo cáo trực tiếp với Giám đốc người Nhật.

Xem thêm

2019-01-25

Từ 1,800 USD đến 2,200 USD

Xúc tiến các hoạt động kinh doanh liên quan đến các dự án phát triển bất động sản (bao gồm: đàm phán với các bên, quản lý quy trình, quản lý thu chi, chuẩn bị hợp đồng,.. v.v.) Lên kế hoạch, concept và quảng cáo tiếp thị liên quan đến các dự án phát triển bất động sản. Các công việc liên quan đến bán bất động sản Phiên dịch, thông dich.

Xem thêm

2019-01-17

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

- Quản lý, điều phối đội giao vận nội địa khu vực miền Nam bao gồm: + Quản lý hoạt động điều vận bốc xếp và giao nhận hàng của công ty; + Lên kế hoạch, bố trí phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường thủy và đường hàng không), nhân lực và lịch trình; + Thiết lập hệ thống dữ liệu các công ty cung cấp dịch vụ, logistics vận chuyển, kho bãi trên thị trường; + Quản lý chi phí vận chuyển, tìm kiếm, thương lượng để có những đối tác vận chuyển chi phí thấp; - Quản lý nhân lực đội vận chuyển, phương tiện vận tải của Công ty: + Lên kế hoạch bảo trì, tu sửa các phương tiện vận tải; + Xây dựng, đào tạo, triển khai, giám sát quy trình thực hiện nghiệp vụ, quy chế chính sách và chủ trương của Công ty cho nhân viên trong phòng; + Tham gia đào tạo nhân viên mới trong nội bộ phòng hoặc nội bộ Công ty theo yêu cầu; - Làm việc với các nhà thầu vận tải, quản lý cước vận tải, theo dõi, giám sát, phân tích biến động giá cước vận tải. - Các công việc điều hành khác như: + Làm việc với bộ phận Sale & Marketing nhằm tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng mạng lưới dịch vụ vận tải và phân phối; + Lập kế hoạch hoạt động, Báo cáo, Tư vấn cho thành viên BQT về định hướng phát triển kinh doanh của phòng và của Công ty; + Hỗ trợ phòng HC-NC, Công ty Bảo hiểm để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận;

Xem thêm

2019-01-14

Từ 2,500 USD đến 4,000 USD

Phát triển kinh doanh dựa trên đất đai và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Việt Nam. Đề xuất và lên kế hoạch dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Tham gia các buổi hội nghị, cuộc họp chiến lược. Dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh, đàm phán với chính phủ Việt Nam. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-17

Ha Noi 
Từ 700 USD đến 1,200 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới Quản lý, thực hiện các yêu cầu của khách hàng Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty Phụ trách làm báo giá và hợp đồng Tham dự các cuộc họp với Manager người Nhật Thỉnh thoảng đi công tác tại các khu Công nghiệp ở Hà Nội và Hải Phòng Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp với General Manager người Nhật

Xem thêm

2018-12-06

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty. Hỗ trợ TGĐ trong công tác điều hành chuyên môn. Tổng hợp các báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của các phòng ban, bộ phận. Hỗ trợ TGĐ trong các quan hệ trong và ngoài Công ty. Xử lý các công việc liên quan đến văn bản hành chính doanh nghiệp. Nghiên cứu, cập nhật các quy định của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ TGĐ trong quá trình điều hành và giải quyết công việc. Truyền đạt, thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của TGĐ.

Xem thêm

2018-11-27

Từ 400 USD đến 800 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới (rất ít) Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán sắt thép của khách hàng. Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Hỗ trợ công việc cho sếp người Nhật khi có yêu cầu. Báo cáo công việc trực tiếp cho sếp Nhật.

Xem thêm

2018-11-14

Ha Noi 
Từ 550 USD đến 850 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Xác định, phân tích nguồn và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho phân đoạn được chỉ định và khách hàng được giao. Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán sản phẩm dầu bôi trơn cho máy móc công nghiệp, vv .. (là hàng Việt Nam hoặc hàng nhập khẩu) Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2018-10-02

Từ 500 USD đến 1,000 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Xác định, phân tích nguồn và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho phân đoạn được chỉ định và khách hàng được giao. Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán giấy cho công ty. Theo sát xu hướng thị trường và ngành nghề, đối thủ cạnh tranh và chiến lược khách hàng hàng đầu Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2018-10-02

Thỏa thuận

Phụ trách phát triển kinh doanh, mở rộng tìm kiếm khách hàng. Giữ mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Thương lượng, chốt hợp đồng, theo dõi việc tiến hành giao hàng. Hỗ trợ Giám Đốc tìm kiếm, tiếp cận các dự án liên quan đến sơn.

Xem thêm

2018-09-26

Ha Noi 
Từ 600 USD đến 1,000 USD

Tư vấn khách hàng các phương thức vận tải tốt nhất theo yêu cầu khách hàng Thực hiện báo giá và theo dõi, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty Thiết lập quan hệ tốt với khách hàng mới để ký kết hợp đồng và phát triển kinh doanh Thường xuyên liên lạc qua email, đến gặp trực tiếp để lắng nghe nhu cầu của khách hàng Khách hàng của công ty là các công ty sản xuất, thương mại trong khối công ty Nhật Cụ thể trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-09-15

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Phát triển kinh doanh mới trong năng lượng tái tạo (nghiên cứu thị trường, khởi tạo các tầng lớp và thực hiện). Quản lý các nhà cung cấp: theo dõi hợp đồng, giao hàng, thanh toán hợp đồng. Đưa ra các đề án phát triển công việc kinh doanh của công ty và báo cáo cho BOD. Và các công việc khác sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-31

Từ 700 USD đến 1,500 USD

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Xác định, phân tích nguồn và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho phân đoạn được chỉ định và khách hàng được giao. Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán giấy làm thùng carton, lõi giấy… Theo sát xu hướng thị trường và ngành nghề, đối thủ cạnh tranh và chiến lược khách hàng hàng đầu Tư vấn với khách hàng về các sản phẩm của công ty để kí kết các hợp đồng. Báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2018-08-09

Từ 1,000 USD đến 1,400 USD

Bán các sản phẩm liên quan đến thiết bị Gas công nghiệp. Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Quản lý, thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp với Sales Manager người Nhật.

Xem thêm

2018-08-01

Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Phụ trách Sales bộ phận vật liệu (kim loại, nhựa,..) Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Quản lý, thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ và báo cáo trực tiếp với Sales manager người Nhật.

Xem thêm

2018-08-01

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại