7 Công việc được tìm thấy
việc làm phat-trien-phan-mem
Thỏa thuận

Thực hiện nhiệm vụ phát triển phần mềm, gỡ lỗi và sửa đổi các chương trình hiện có. Tạo các báo cáo tiến độ dự án và báo cáo trực tiếp cho sếp người Nhật. Hỗ trợ quá trình sản xuất. Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-04

Ha Noi 
Từ 450 USD đến 900 USD

Làm việc tại vị trí kỹ sư hệ thống cho các dự án tại Nhật hoặc tại Việt Nam Không yêu cầu ngoại ngữ vì các dự án đưa về đều đã được Việt hóa Tại Việt Nam phát triển phần mềm hệ thống của các tổ chức ví dụ Ngân hàng... Xác nhận các thông số kỹ thuật và xác nhận các thao tác Sửa chữa lỗi phát sinh Công việc liên quan đến lập trình Java hoặc .NET là chủ yếu Cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2018-09-20

Từ 400 USD đến 900 USD

Phân tích, thiết kế, chỉnh sửa theo yêu cầu từ phía công ty mẹ tại Nhật. Phát triển phần mềm quản lý sản xuất, bán hàng. Báo cáo cho Leader. Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-09

Từ 2,000 USD

Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm cho công ty bao gồm: Ứng dụng lõi bảo hiểm, Ứng dụng văn phòng, Phần mềm nhà cung cấp và phát triển trang web, ứng dụng kỹ thuật số, điện thoại... Phát triển và tích hợp ứng dụng: sẽ quản lý tất cả các giai đoạn của các dự án phát triển và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp riêng lẻ nhằm đáp ứng các mục tiêu của tổ chức Kiểm tra: sẽ phối hợp và quản lý thử nghiệm trong các dự án phát triển ứng dụng, cũng như chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của các hoạt động thử nghiệm trên tất cả các thay đổi của hệ thống ICT Hỗ trợ ứng dụng: phát triển khả năng bảo trì và hỗ trợ ứng dụng, trực tiếp hoặc thông qua các thỏa thuận hỗ trợ của bên thứ ba, bao gồm hỗ trợ CIO để tạo mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức cho các ứng dụng hỗ trợ Quản trị cơ sở dữ liệu: quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu, bảo trì và hỗ trợ Lựa chọn và quản lý nhà cung cấp: chịu trách nhiệm về truyền thông thương mại và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp ứng dụng, bao gồm đo hiệu suất của nhà cung cấp và ảnh hưởng đến việc xác định các đối tác bên ngoài. Phát triển và hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật số và di động. Phát triển, điều phối và quản lý Lộ trình số, cũng như quản lý việc thực hiện và xác nhận các dự án và sáng kiến ​​quan trọng trên lộ trình. Và các công việc khác do CTO giao.

Xem thêm

2018-05-31

Ha Noi 
Từ 600 USD đến 1,000 USD

Phát triển phần mềm từ dịch vụ web tới xây dựng ứng dụng di động. Có thể làm việc trong một hoặc nhiều mảng liên quan: Phát triển các ứng dụng tùy chỉnh Sử dụng PHP, Java, Asp.net, Html5... trong việc phát triển các ứng dụng web Tích hợp hệ thống dịch vụ SI cho các công ty Nhật Bản và các công ty trong nước Phát triển ứng dụng android(cho cả điện thoại và máy tính bảng) Phát triển ứng dụng iOS(cho iphone và ipad)

Xem thêm

2018-03-05

Từ 500 USD đến 700 USD

Phát triển phần mềm cho hệ thống kinh doanh hoặc hệ thống quản lý

Xem thêm

2018-02-09

Ha Noi 
Từ 600 USD đến 1,000 USD

Phát triển phần mềm từ dịch vụ web tới xây dựng ứng dụng di động. Có thể làm việc trong một hoặc nhiều mảng liên quan: - Phát triển các ứng dụng tùy chỉnh - Sử dụng PHP, Java, Asp.net, Html5... trong việc phát triển các ứng dụng web - Tích hợp hệ thống dịch vụ SI cho các công ty Nhật Bản và các công ty trong nước - Phát triển ứng dụng android(cho cả điện thoại và máy tính bảng) - Phát triển ứng dụng iOS(cho iphone và ipad)

Xem thêm

2017-03-14

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại