1 Công việc được tìm thấy
việc làm phien-dich-it
Đến 600 USD

Phiên dịch tại nhà máy sản xuất cho người Nhật là chính Dịch cuộc họp Hỗ trợ người Nhật (vd: đặt taxi, gửi thư...) Làm báo cáo bằng excel Cụ thể trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-01-22

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại