1 Công việc được tìm thấy
việc làm phien-dich-tieng-anh
Ha Noi 
Từ 900 USD đến 1,100 USD

* Đảm nhiệm công tác hỗ trợ, theo dõi và quản lý dự án mới của tập đoàn Làm việc với các bên liên quan khi lựa chọn đối tác cho các dự án startup Bàn bạc, đàm phán thương mại với các nhà cung cấp Phụ trách chính của các dự án, khảo sát thị trường Đối ứng với đối tác, tập đoàn tại Nhật và hỗ trợ Chủ tịch tập đoàn tại Việt Nam Chuẩn bị tài liệu cho Chủ tịch khi diễn thuyết tại các buổi họp với JETRO, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Nhật... Biên phiên dịch Tiếng Anh/Nhật sang tiếng Việt khi cần thiết Đi công tác tại Hồ Chí Minh khoảng 1 lần/tháng, có khả năng đi công ty tại Nhật trong tương lai

Xem thêm

2018-12-27

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại