3 Công việc được tìm thấy
việc làm phien-dich-tieng-trung
Từ 400 USD đến 550 USD

1. Quản lý sản xuất - Quản lý nhân công - Sắp xếp, quản lý, lên kế hoạch công việc sản xuất may mặc tại nhà máy - Quản lý việc giao hàng, phối hợp, làm việc với nhà máy theo chỉ đạo từ cấp trên. - Khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm phát sinh, xác nhận tại hiện trường và báo cáo cấp trên. - Quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn. 2. Biên phiên dịch - Phiên dịch tiếng Trung cho công nhân và người hướng dẫn vận hành máy móc ( Người Trung Quốc ) - Hỗ trợ phiên dịch cho người Trung Quốc khi máy móc gặp sự cố ( vì dây truyền sản xuất đang sử dụng là dây truyền chuyển từ nhà máy bên Trung Quốc sang )

Xem thêm

2019-03-20

Từ 350 USD đến 600 USD

Hỗ trợ phiên dịch trong công việc, trong cuộc họp giữa nhân viên và giám đốc người Trung Quốc. Biên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Và các công việc khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-11

Đến 500 USD

Hỗ trợ phiên dịch trong công việc, trong cuộc họp giữa nhân viên và lãnh đạo cấp trên. Biên dịch tài liệu liên quan đến sản phẩm mình quản lý. Đọc hiểu và cung cấp các thông tin về yêu cầu sản phẩm cho đơn vị gia công. Và các công việc khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-09-14

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại