2 Công việc được tìm thấy
việc làm phien-dich-vien
Đến 1,000 USD

Phiên dịch viên (Nhật - Anh - Việt) Yêu cầu công việc + Phiên dịch cuộc họp, hội nghị, hội thảo từ xa + Dịch họp cho cuộc họp hàng tuần, giải quyết vấn đề (nếu có) + Phiên dịch tiếng Nhật - Anh - Việt tại nhà máy + Dịch tài liệu bằng tiếng Nhật - Anh - Việt + Các nhiệm vụ khác theo yêu

Xem thêm

2019-04-01

Ha Noi 
Từ 600 USD đến 800 USD

Phiên dịch viên riêng cho quản lý người Nhật (vừa làm công việc biên phiên dịch vừa kiêm trợ lý) Phiên dịch giữa cấp trên với nhân viên trong công ty, đi cùng cấp trên đến các công trình để hỗ trợ trao đổi với khách hàng và nhân viên thực địa Đi cùng cấp trên khi gặp đối tác để biên phiên dịch và làm công việc ghi chép, báo cáo nếu cần thiết

Xem thêm

2018-09-18

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại