3 Công việc được tìm thấy
việc làm pho-phong-hanh-chinh
Đến 1,000 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh nhân sự trong công ty. Phụ trách công việc lọc hồ sơ tuyển dụng, liên lạc ứng viên, chấm công, nhập phép năm,.. và các công việc tổng vụ khác. Phối hợp và hỗ trợ giữa các phòng ban để đẩy nhanh tính hiệu quả trong công việc. Tiến hành thực hiện các yêu cầu công việc theo sự phân công của manager. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2017-12-28

Từ 1,000 USD

Biên soạn giấy tờ, quy trình làm việc để hỗ trợ bộ phận hành chính. Quản lý hệ thống kiểm soát targets, hệ thống thẩm định hiệu suất làm việc ngắn hạn. Quản lý và kiểm soát môi trường làm việc, an ninh, canteen, PCCC... ở nhà máy. Đảm trách các hoạt động của công ty: Tiệc cuối năm, du lịch công ty... Quản lý việc mua hàng và liên lạc với nhà cung cấp về văn phòng phẩm, nước uống, các dụng cụ thiết bị trong công ty. Làm việc với chính quyền địa phương về những vấn đề pháp lý của công ty. Hỗ trợ biên phiên dịch. Quản lý chung các công việc hành chính.

Xem thêm

2017-06-20

Từ 800 USD đến 1,000 USD

Đảm bảo hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý nhân viên, xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

Xem thêm

2017-04-19

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại