2 Công việc được tìm thấy
việc làm pho-phong-ke-toan
Ha Noi 
Từ 1,200 USD đến 1,300 USD

Quản lý các công việc kế toán Theo dõi và cố vấn/ đào tạo cho nhân viên Có trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát cơ cấu kế toán, tài chính kế toán của Công ty, các chính sách và thủ tục ngân sách, báo cáo, lập kế hoạch thuế Kiểm soát và quản lý dự báo dòng tiền và kiểm soát thu nhập và chi tiêu Hỗ trợ Kế toán trưởng công việc khác theo yêu cầu

Xem thêm

2018-01-25

Từ 800 USD đến 1,300 USD

Kiểm soát hạch toán kế toán các phần hành kế toán thuộc phạm vi được giao Kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán phù hợp luật pháp hiện hành Kiểm tra lập các báo cáo quyết toán thuế TNDN vào cuối quý, cuối năm tài chính Phụ trách kiểm soát nội bộ ( J- SOX) Báo cáo tình hình lên trưởng phòng người Nhật

Xem thêm

2017-04-20

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại