1 Công việc được tìm thấy
việc làm pho-phong-kinh-doanh
Từ 1,000 USD

Khai thác và phụ trách các hoạt động về kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải Tìm kiếm khách hàng, triển khai tiếp cận với các đối tác trong và ngoài nước Quản lý thông tin thị trường, khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu Xây dựng các mối quan hệ bền vững giữa Công ty với các cơ quan vận tải và các cơ quan hữu quan Thiết lập danh mục khách hàng đã có, khách hàng mới và khách hàng tiềm năng Tìm hiểu, cập nhật các quy định liên quan đến cước vận chuyển, thị trường logistics Chịu chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra Các nhiệm vụ khác do Ban Giam Đốc giao phó

Xem thêm

2018-03-23

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại