1 Công việc được tìm thấy
việc làm pho-phong-quan-ly-kho
Từ 700 USD đến 1,200 USD

Quản lý vận hành toàn bộ kho từ khâu nhận nguyên vật liệu tới khâu xuất hàng. Theo dõi và duy trì mức tồn kho để luôn ở mức an toàn. Quản lý ngày hết hạn của nguyên liệu để giữ hoặc xử lý nguyên vật liệu một cách hợp lý. Làm báo cáo và tổng hợp dữ liệu trạng thái nguyên vật liệu hiện tại. Liên lạc với các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng hạn. Những công việc khác từ yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2017-09-05

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại