2 Công việc được tìm thấy
việc làm phoi-canh-3d
Từ 450 USD đến 800 USD

Nhận bản vẽ từ Nhật. Dựng phối cảnh 3D từ bản vẽ 2D. Báo cáo tình hình cho leader.

Xem thêm

2019-04-26

Từ 500 USD đến 800 USD

Phát triển chi tiết kiến trúc. Tạo ra bảng vẽ thi công. Phát triển những bản tóm tắt thiết kế. Có kinh nghiệm thể hiện phối cảnh 3D nội, ngoại thất công trình, dựng phim cho các đồ án kiến trúc. Tạo ra sản phẩm công việc chính xác và chất lượng cao. Bảo đảm đúng tiến độ và làm việc một cách hiệu quả dưới sức ép cao. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được phân công. **Ứng viên có thể bắt đầu công việc từ tháng 01 hoặc tháng 02/2019.

Xem thêm

2018-11-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại