1 Công việc được tìm thấy
việc làm phong-cung-ung
Từ 2,000 USD đến 2,500 USD

Thiết lập kế hoạch mua hàng và giám sát kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, dòng tiền... Quản lý tồn kho và quản lý kho hiệu quả. Điều hành, quản lý bộ phận XNK để thực hiện tốt các hoạt động XNK. Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả. Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển. Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm

2017-03-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại