2 Công việc được tìm thấy
việc làm phong-in
Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Triển khai kế hoạch sản xuất. Tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các bộ phận trong xưởng sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc thiết bị, nhân công và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện hướng dẫn đảm bảo công nhân thực hiện đúng quy trình vận hành máy móc thiết bị, đạt năng suất và đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng. Phối hợp công tác chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình hoạt động. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-12-19

Đến 600 USD

Chịu trách nhiệm Kiểm soát sản xuất phòng in ấn, gồm các công việc: Kiểm tra hoạt động của máy sản xuất Giám sát toàn bộ phòng in Sửa chữa, bảo trì máy móc khi cần Quản lý thiết bị trong phòng in Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong phòng

Xem thêm

2017-10-13

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại