1 Công việc được tìm thấy
việc làm php-engineer
Tokyo 
Từ 2,000 USD đến 2,500 USD

Lập trình dựa trên yêu cầu từ Nhật Lập trình, xây dựng Web. Tùy trường hợp sẽ xây dựng dựa trên CMS hoặc bắt đầu từ đầu. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-07

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại