3 Công việc được tìm thấy
việc làm planning-manager
Từ 800 USD đến 1,500 USD

Thực hiện toàn bộ kế hoạch của Nhà máy từ Nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến xuất hàng. Xây dựng, báo cáo, đánh giá hiệu quả và nhân sự Nhà máy. Lập kế hoạch năm. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2017-11-16

Đến 2,000 USD

Lập và quản lý kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các hoạt động triển khai theo kế hoạch (dịch vụ khách hàng, mua, xuất nhập khẩu và quản lý kho) KẾ HOẠCH: Lập kế hoạch, chuẩn bị, phát hành và theo dõi lịch sản xuất. Tiến hành đặt nguyên vật liệu sao cho phù hợp, kịp thời để đáp ứng các yêu cầu sản xuất Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lớn, lên kế hoạch sản xuất triệt để cho toàn công ty (theo cả chiều ngang và chiều dọc, chiều dọc bao gồm bộ phận kỹ thuật, bộ phận sản xuất, dây chuyền mua hàng và kiểm soát chất lượng) Xem lại yêu cầu sản xuất trong 6 tháng qua DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: Làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và trụ sở chính ở Nhật Xử lý đơn đặt hàng của khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời Xây dựng kế hoạch sản xuất để kịp thời cung cấp cho khách hàng MUA HÀNG: Phát triển và cải tiến quá trình mua hàng Lựa chọn, đánh giá và tìm nguồn cung ứng Theo dõi xu hướng thị trường, kĩ thuật - công nghệ mới và các thông tin quan trọng khác để cải tiến sản xuất QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU: Giám sát và đánh giá hoạt động của phòng xuất nhập khẩu Kiểm soát lịch trình nhập khẩu và xuất khẩu KIỂM SOÁT KHO HÀNG: Kiểm tra, theo dõi và đảm bảo không có hàng tồn kho Giám sát mức tồn kho để đáp ứng kế hoạch sản xuất đồng thời giảm thiểu càng thấp càng tốt lượng hàng tồn kho. Giám sát quy trình chu kỳ, luồng hàng tồn kho

Xem thêm

2017-09-23

Từ 1,000 USD đến 1,400 USD

Work with Customer on costing, ensure all costing for product is accurate and achieves the set profitability targets. Work with Customer on capacity reservation, work closely with the Planning Manager with regard to monitoring planning board and order confirmations. Manage customer relationships & customer Key Performance’s to achieve sales & Net Profit targets to meet Dept. objectives. Manage the merchandising team effectively to ensure fabric and components Estimate Time Arrival (ETA) are on time according to production schedule to meet garment deliveries. Review profitability of styles, product categories, and delivery performance, manufacturing capacity for seasons and carry out necessary actions immediately. Ensure follow-up charts are being done on a regular basis and make respective personnel informed on Letter of credit and cash requirements. Recruit suitable and competent staff and identify training needs that make both the individual and the company improved. Implement and improve systems to ensure smooth running of the department. Attend the CP meeting weekly and other management meetings when required. Allocate works to staffs of the group, guide and help them perform their tasks, help to solving problem in case in needed. Perform other duties as assigned by Management.

Xem thêm

2017-07-31

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại