1 Công việc được tìm thấy
việc làm planning-staff
Từ 700 USD đến 1,500 USD

Lên chiến lược mua hàng và hệ thống giá cả cho từng mùa. Xây dựng chiến lược sản phẩm cụ thể theo ngày, tuần, tháng, năm, mùa..., xác định triển vọng tăng trưởng của sản phẩm. Quản lý hiệu suất hàng ngày so với mức target đặt ra và chủ động đưa ra các điều chỉnh hợp lý để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và nhận thức cũng như phương châm hoạt động của công ty. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và truyền tải thông tin thông suốt từ giám đốc đến từng cửa hàng. Tổ chức và quản lý hàng tồn kho Tạo PO và theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng từ nhà máy đến kho. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên. **Thời gian bắt đầu công việc dự kiến là tháng 11 - tháng 12/2018.

Xem thêm

2018-09-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại