2 Công việc được tìm thấy
việc làm plastic
Từ 700 USD đến 2,000 USD

Xứ lý các giấy tờ tài liệu liên quan theo trách nhiệm được giao. Liên hệ với khách hàng về new model. Thông báo chi tiết về thông tin của new model tới các phòng ban liên quan. Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm new model. Làm báo giá cho khách hàng. Theo dõi và tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Xem thêm

2019-06-14

Đến 600 USD

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào: giấy, plastic… Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trong từng công đoạn và check trước khi giao hàng cho khách Lên kế hoạch cải thiện chất lượng, xử lý hàng lỗi nếu có.

Xem thêm

2017-05-11

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại