33 Công việc được tìm thấy
việc làm pm
Đến 1,200 USD

Hỗ trợ giám đốc tập hợp và quản lý số liệu bán hàng Quản lý chi phí bán hàng, P/L của từng khu vực Hỗ trợ giám đốc phân tích số liệu từ đó tìm kiếm thị trường tiềm năng Hỗ trợ giám đốc tham gia cùng các phòng ban liên quan để xây dựng dự báo kế hoạch bán hàng định kỳ Tập hợp và quản lý công nợ phải thu Hỗ trợ biên phiên dịch nếu cần Các yêu cầu khác từ cấp trên, trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-04-25

Từ 800 USD đến 1,300 USD

Chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing (ATL và BTL) cho các dòng sản phẩm máy in của Công ty Quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm Thực hiện khảo sát để đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm Công ty trên thị trường và đối với khách hàng Tìm hiểu, so sánh và đánh giá với sản phẩm máy in của các đối thủ cạnh tranh Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm Phối hợp với Business Development Officer để xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng của Công ty Tham gia vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển sản phẩm

Xem thêm

2019-04-05

Từ 650 USD đến 1,000 USD

Quản lý kế hoạch và chương trình bán hàng: nắm các chỉ số về kinh doanh, phân bổ dự toán phù hợp giúp tăng độ nhận biết, xây dựng mối quan hệ với các đối tác bán hàng, thu thập thông tin đối thủ, thị trường Quản lý kinh doanh: cung cấp thông tin sản phẩm cho đối tác bán hàng, soạn báo cáo bán hàng, xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên số liệu thu thập, đảm bảo các hoạt động bán hàng nằm trong giới hạn dự toán, cung cấp thông tin và duy trì quan hệ với kênh MT Quản lý sản phẩm: nắm xu thế thị trường, cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp mới muốn vào thị trường Quản lý quảng cáo và khuyến mãi (A&P): xây dựng quy trình quản lý A&P, kiểm tra hóa đơn chứng từ với team kế toán tài chính, hợp tác với đối tác bán hàng để xác định chính sách hỗ trợ A&P Điều phối kênh cung cấp và giao vận: làm việc với team SCM để đặt hàng hàng tháng đảm bảo thời gian nhận, số stock; đảm bảo không bị thiếu hàng; kiểm soát hàng sắp đến hạn; hợp tác với team quản lý kho thực hiện các chương trình khuyến mãi Các công việc khác theo sự hướng dẫn, yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-03-04

Từ 600 USD đến 900 USD

Kiểm soát thay đổi: vấn đề biểu mẫu, đánh giá kiểm soát thay đổi, trình phê duyệt, giám sát và kiểm soát thay đổi chặt chẽ. Kiểm soát độ lệch: vấn đề hình thức, đánh giá độ lệch, trình phê duyệt, giám sát CAPA và độ lệch kết thúc. Khiếu nại thị trường: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Trả lại sản phẩm: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. Từ chối của RM, PM: Thông báo vấn đề, đánh giá và giám sát việc thực hiện trình lên QA Manager để xem xét / phê duyệt. CAPA: vấn đề hình thức, đánh giá và giám sát việc thực hiện, đánh giá sau khi thực hiện xong và đóng CAPA Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp: lập kế hoạch, trình phê duyệt, triển khai đánh giá và trình độ báo cáo. Chuẩn bị, xem xét, lưu trữ các tài liệu liên quan. PQR: thu thập dữ liệu từ bộ phận liên quan, xem xét và hoàn thành báo cáo PQR nộp cho Người quản lý QA để xem xét / phê duyệt. Tuân thủ các quan sát của kiểm toán đến trong khung thời gian. Tuân thủ các quy định của các quy định dược phẩm hiện hành và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của GMP tại nhà máy. Phối hợp cho việc đào tạo nhân sự và đảm bảo sự tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Xem thêm

2019-01-24

Từ 2,500 USD đến 4,000 USD

Phát triển kinh doanh dựa trên đất đai và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Việt Nam. Đề xuất và lên kế hoạch dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Tham gia các buổi hội nghị, cuộc họp chiến lược. Dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh, đàm phán với chính phủ Việt Nam. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-12-17

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Receive and manage multiple subcontractor models. Create, maintain and analyse federated model mainly for coordination purposes. Review and document design document and coordination conflicts. Run and analyse clash detection on federated model. Communicate conflicts in model; both real and potential. Prepare and distribute clash reports to facilitate the coordination process. Schedule and facilitate coordination meetings along with superintendent. Determine where meetings will be held and verify that appropriate equipment is available to facilitate meetings effectively. Write Meeting Minutes. Meet with designers/ owners as required to facilitate review of models as needed. Create models including structure, interior and exterior architectural elements and MEP systems. Coordinate with BIM service providers and Subcontractors. Assist project team with construction coordination and scheduling. Provide field subcontractors with the most current coordinated information. Participate in job layout driven by 3D model data.

Xem thêm

2018-12-03

Từ 600 USD đến 800 USD

Phân tích số liệu từ agency nghiên cứu thị trường, từ đó phát triển sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty. Cải tiến sản phẩm hiện tại, tăng giá trị chất lượng sản phẩm. Đề xuất cải thiện hiệu suất chi phí. Làm việc với bên vùng, bộ phận marketing và các bộ phận có liên quan để đưa ra ý tưởng, tiến hành các hoạt động phát triển sản phẩm. Nghiên cứu, phát triển và cải tiến mẫu mã sản phẩm. Đề xuất và kiểm tra yêu cầu và ghi nhãn chức năng sản phẩm để đảm bảo tuân thủ pháp luật Và những công việc khác được giao bởi cấp trên.

Xem thêm

2018-11-29

Từ 1,100 USD đến 1,500 USD

Kiểm soát, phối hợp phát triển các dự án mới và đóng vai trò như cầu nối giữa khách hàng và các phòng ban liên quan trong công ty. Tìm kiếm khách hàng mới, gia tăng số lượng khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng để xây dựng các khách hàng trung thành cho công ty. Thảo luận về phát triển thiết kế mới và theo dõi sự phát triển của các dự án mới. Theo dõi các dự án cho đến khi sản phẩm được đưa vào sản xuất. Theo dõi các dự án hiện có và dự án mới. Tìm kiếm thông tin về đối thủ cạnh tranh. Tính toán giá thành và đưa ra mức giá cạnh tranh cho khách hàng sau đó tham mưu lại cho BGD.

Xem thêm

2018-11-22

Từ 700 USD đến 900 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-11-19

Từ 1,200 USD đến 1,500 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-11-19

Từ 900 USD đến 1,100 USD

Thiết kế máy bơm theo nhu cầu của công ty và khách hàng. Đề xuất phương án, chỉ đạo nhân viên thực hiện những công việc liên quan đến thiết kế. Các công việc khác theo chỉ đạo của FM và PM.

Xem thêm

2018-11-08

Từ 600 USD đến 900 USD

Sắp xếp nhân công, giám sát và chỉ đạo nhân viên bộ phận lắp ráp. Giải quyết các vấn đề xảy ra trong dây chuyền sản xuất. Kiểm soát chất lượng, các thông số kỹ thuật của sản phẩm trước khi đem phân phối. Phối hợp với các phòng ban liên quan để cải thiện các vấn đề về chất lượng, kỹ thuật, hiệu suất. Giám sát bảo trì, sửa chữa thiết bị và máy móc để tránh sự chậm trễ trong giao hàng. Báo cáo trực tiếp cho FM và PM người Nhật. Các nhiệm vụ khác sẽ được thảo luận trong phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-08

Từ 800 USD đến 1,100 USD

Quản lý, giám sát toàn bộ những công việc thuộc bộ phận Quản lý chất lượng Lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng Phối hợp với Bộ phận an toàn để đảm bảo việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng đảm bảo quy trình tiêu chuẩn về an toàn Đào tạo các quy trình, hướng dẫn trong hệ thống kiểm tra chất lượng cho nhân viên trong bộ phận và các bộ phận liên quan. Đào tạo và xây dựng môi trường văn hóa công ty trong phòng QC Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho FM và PM người Nhật Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Xem thêm

2018-11-08

Từ 3,000 USD đến 5,000 USD

[Advisory Responsibilities] Serve as key resource to executive management on financial, deal and contract matters central to the investment, acquisition and divestiture process Provide insights and recommendations on deal opportunities to executive leadership and core business stakeholders Establish, develop and manage relationships with target companies, deal sourcing firms, and other company-specific stakeholders through all phases of the deal Report quarterly to the Headquarter on portfolio performance by company (strategic, operational and financial) as well as aggregate performance metrics [Sourcing Responsibilities] Identify and source potential deal opportunities from internal and external networks, PE/VC partners, and investment banking to drive deal flow Attend conferences/workshops to gather competitive intelligence, and identify market trends, partnership opportunities, and compelling investment ideas Explore potential transaction structures in order to maximize potential economic outcomes while minimizing risks Assessment Phase Responsibilities Assess business and revenue/profit models of target companies, market dynamics, deal economics and financial potential of investments Work alongside internal business executives and external advisors to assess acquisition, investment, and commercial transaction opportunities Understand opportunity/build case for opportunity with key core business stakeholders and corporate development team and assist in the delivery of the initial business case [Transaction Phase Responsibilities] Develop and negotiate deal terms with target companies, VC sponsor or other relevant stakeholders Manage external advisors to ensure transaction objectives and timelines are met Manage all aspects of due diligence covering business, financial, tax, legal, operating, etc. Work with various stakeholders to develop final business case with a specific emphasis on transaction and financial related matters Act as a resource on post close matters related to the transaction [Performance Management Responsibilities] Develop opportunities for portfolio companies to maximize the economic value of their businesses Assist in any subsequent capital raise activities for portfolio companies Willing and able to serve as a director or observer on portfolio company boards

Xem thêm

2018-10-22

Thỏa thuận

1. Talent Management 2. Employee Relation & Engagement 3. Organization Design & Development 4. Capability Enhancement Làm việc với lãnh đạo kinh doanh cấp cao để xây dựng mối quan hệ làm việc gắn kết và đảm bảo thực hiện hiệu quả và thực hiện các sáng kiến nhân sự Quản lý hiệu quả các vấn đề quan hệ nhân viên bao gồm các vấn đề lao động Tham gia, dẫn dắt, nỗ lực hợp tác giữa các thành viên của các nhóm dự án Phải có khả năng làm việc độc lập và chủ động giải quyết các vấn đề trên cơ sở chủ động Đóng góp vào sự phát triển và triển khai hiệu quả các con đường sự nghiệp và các chương trình phát triển nhân viên Quản lý hiệu quả các vấn đề quan hệ nhân viên bao gồm các vấn đề lao động địa phương Chủ động huấn luyện các nhà quản lý với các cuộc thảo luận quản lý hiệu quả để phát triển nghề nghiệp Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời cho phép nhân viên làm công việc tốt nhất của họ

Xem thêm

2018-10-15

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees.

Xem thêm

2018-09-25

Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Phát triển kinh doanh mới trong năng lượng tái tạo (nghiên cứu thị trường, khởi tạo các tầng lớp và thực hiện). Quản lý các nhà cung cấp: theo dõi hợp đồng, giao hàng, thanh toán hợp đồng. Đưa ra các đề án phát triển công việc kinh doanh của công ty và báo cáo cho BOD. Và các công việc khác sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-08-31

Từ 1,300 USD đến 2,100 USD

Support the interview and analysis of the current business process and related document. Gain knowledge of clients SAP Global template. Support the SAP Global Template Prototype session and High-Level Fit/Gap Analysis. Carry outfit /gap analysis and support the estimation process for the rollout phase. Develop detailed to-be business process flow and to-be business requirement definition. Comply with standard where required, localized for Vietnam where approved. Coordinate with COE for required changes of process/function. Define major master/ code. Support the development of Migration Plan. Customizing and Prototyping of SAP standard setting per to-be business requirement. Develop functional requirement for approved add-on programs. Define migration procedure, develop migration tool, support to create migration data, execute migration rehearsal and production migration. Report status of the team to PM on weekly basis and as necessary.

Xem thêm

2018-08-29

Từ 1,500 USD đến 1,700 USD

To prepare and implement the sales plan to achieve the given sales objective (turnover, gross profit) for his assigned team. In cooperation with his Product Group Director and other PG Directors/Managers to plan for his sales team members and other sales team members of other PGs to approach customer to optimize the supply possibilities. To take responsibility of handling the most important customers on the assigned region following BOD requirement (3-7 customers). To monitor the sales team to follow up the account receivable follow BOD’s procedure. To train and inform sales team members (possibly to all PGs) with respect to prices, delivery times, technical developments and market information. To propose the marketing activities to the Marketing Department (among others establishment of the target group and market forces), and implement the program to the sales team, if required. To bear responsibility for the definition and actualisation of the inventory program, the delivery programme and the sales programme. To make an inventor of customer demands and requirements and to safeguard customer satisfaction. To bear responsibility for the acquisition, the presentation of the complete delivery programme and to obtain requests. To bear responsibility for the provisioning of information, proposals, price and discount proposals to customers and the follow-up in connection therewith. To follow-up the collection of payment, by assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period. To bear responsibility for the registration, inventory and processing of complaints. To introduce, manage and support the training and development of employees. To hold performance and assessment interviews. To organise work meetings and consultation with the supporting departments. To bear co-responsibility for the execution of policies in the area of quality, employment conditions and environment. To coordinate with another department to successfully deliver BOD’s goals.

Xem thêm

2018-07-13

Thỏa thuận

To be responsible for all the operation and sales target of the assigned territory which includes staffing, coaching, distribution channel management, marketing and other administrations works. Managing sales team: Achieve the sales volume & EOE target set to the team and to each sales staff; Improve sales team on selling skill, communication skill, negotiation skill, EOE; Build up the team work spirit; Coordinate with channel section to deploy trade program, consumer program to increase sales volume & market share for Hanoi branch’s portfolio; Setting up sales target, distribution target by segments & supervising in accordance with company objectives to team. Obtain market intelligence: Pricing in customer; Competitors activities;Build up sales system, sales channel & Measure call plan MJP & MVO effectiveness. Identify the MVO list & review MJP by SR; Coordinate with sales information to implement RSEM in field; Keep track & evaluate the out-come; Manage sales force, delivery training, coaching for Sales supervisor; Finalize PDP for subordinate & review by half year & end of year. Draught beers management: installation draught beer equipment, quality control in accordance with company draught beer strategic. Budget management: Monitor actual spend versus planned expenditure; Do P&L by outlet & JBP; Recommend investment plan (regional growth) according to company objectives and priorities and agree with FSM. Managing and serving the Distributors: To ensure a high quality of customers service to outlets/ consumers; Coordinate with DD section to manage the Distributors (Selling out, collecting outstanding debt, SKUs available, rotate stock & stock level); Coordinate with DDM to implement RTM plan; Manage RPM by distributors & SKUs as company requirement; Coordinate with DDM to implement CL policy. Corporate Affairs: To contact and maintain a good relations with local authorities; Coordinate with CA section for products issue complaint. Preparing Sales Reports: To prepare reports & present (monthly sales report, competitor report) to FSM & HOS. Analyses these reports to identify opportunities to increase distribution of HN's brands, improve EOE execution in-outlet or to increase average sales per outlet. Reviews progress against prospecting and re-activation targets. Develops targets for the coming month. Shares these targets with the sales team and with distributors and monitors the achievement of these targets using daily and weekly sales reports; Provide market information to FSM & information manager as requirement. Coordinating with other departments/sections on administration works: To coordinate closely with Channel MKT to run any sponsorship programs or promotional campaigns; To deal with the other departments within the company on the administration works as POS, purchasing goods, expenditures, debts, etc; To coordinate with demand planner for sales volume forecast; To coordinate with logistic for good arrangement for transportation & RPM collection.

Xem thêm

2018-07-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại