4 Công việc được tìm thấy
việc làm process-engineer
Từ 700 USD đến 1,000 USD

Gặp gỡ khách hàng, chuẩn bị các đề xuất kỹ thuật liên quan đến nhà máy xử lý nước / nhà máy xử lý nước tinh khiết. Dự toán chi phí cho các đề xuất kỹ thuật. Quản lý dự án và kỹ thuật (Thiết kế bản vẽ P&ID, mua sắm vật tư, xây dựng). Chịu trách nhiệm trong việc triển khai dự án tại công trường . Kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước tại công trường. Công tác trong và ngoài nước. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-03-01

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Gặp gỡ khách hàng Nhật, đề xuất giải pháp xử lý nước. Quản lý dự án và kỹ thuật (Thiết kế, mua sắm vật tư, xây dựng). Đến thăm các công trình xây dựng. Giám sát quy trình xây dựng ngoài công trường. Kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước tại công trường. Công tác trong và ngoài nước. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-02-28

Thỏa thuận

Sử dụng kỹ năng chuyên môn để xử lý sự cố liên quan đến quá trình sản xuất. Thực hiện các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa các lỗi về chất lượng và các khiếu nại của khách hàng. Nghiên cứu, phát triển và cải tiến quy trình. Xác định các cơ hội tiềm năng để có thể cải tiến quy trình tốt hơn. Kiểm tra và đảm bảo các tất cả các hoạt động luôn tuân thủ các quy trình trong suốt quá trình hoạt động sản xuất. Các yêu cầu khác từ cấp trên

Xem thêm

2018-09-05

Thỏa thuận

Lấy mẫu, phát triển hệ thống khuôn mới và cải tiến khuôn hiện tại Xử lý các vấn đề phát sinh ở các công cụ hiện dùng, thu thập và phân tích dữ liệu trên từng quá trình riêng rẽ để phát hiện vấn đề và cải thiện quy trình Chịu trách nhiệm về các tài liệu, giấy tờ liên quan đến quy trình khuôn Xây dựng sơ đồ quy trình vận hành và PFEMA Hỗ trợ bộ phận QA trong việc lên kế hoạch kiểm soát quy trình Tham gia vào chương trình quoting, đánh giá thiết kế khuôn, xét duyệt bản in Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống khuôn Hỗ trợ theo dõi và đánh giá hoạt động của nhân viên và tổ chức và đề xuất ý tưởng cải tiến Ước tính chi phí sản xuất Đặt và quản lý ngân sách sản xuất Thực hiện các chương trình, biện pháp kiểm soát và giảm thiểu chi phí Đảm bảo hiệu quả hợp tác và phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong việc mua hàng, phân phối và quản lý Lựa chọn, đặt mua các loại nguyên vật liệu cần thiết Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khoẻ và an toàn lao động Giám sát các quy trình sản xuất Tổ chức các buổi training cho thành viên trong bộ phận Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm

2018-07-19

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại