4 Công việc được tìm thấy
việc làm product-manager
Từ 700 USD đến 1,700 USD

Thực hiện các chương trình Marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng tại các đại lý của Công ty. Quản lý danh sách các đại lý đang hoạt động và xây dựng lại mối quan hệ kinh doanh với các đại lý đã ngưng hoạt động. Phân tích doanh số bán hàng tại các đại lý và xu hướng ngành để đưa ra khuyến nghị, thay đổi chiến lược phù hợp với nhu cầu thị trường. Làm việc với Product Manager để quản lý, hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, giảm giá tại các cửa hàng đại lý. Hỗ trợ công tác tuyển dụng tại các đại lý phan phối sản phẩm của Công ty: Xem xét hồ sơ và đánh giá ứng viên; Tham gia phỏng vấn và cùng đưa ra quyết định tuyển dụng Hỗ trợ team Marketing trong việc chuẩn bị và thực hiện các sự kiện của Công ty như thực hiện trưng bày / triển lãm và hội thảo về sản phẩm, etc. Hỗ trợ Product Manager trong việc training về sản phẩm của Công ty cho các đại lý đối tác.

Xem thêm

2019-04-08

Từ 700 USD đến 1,300 USD

Phối hợp với Product Manager và Regional Marcom team để xây dựng chiến lược định vị cho từng sản phẩm (định vị phân khúc, điểm bán, kênh và mục tiêu, giá bán, thông tin sản phẩm, Promotion plans, Sales schemes, etc.) Lên kế hoạch, tổ chức triển khai các chương trình, chiến dịch ưu đãi và bán hàng nhằm giới thiệu sản phẩm mới dựa trên Product Roadmap được phê duyệt; Tìm hiểu và phân tích các thông tin thu thập được về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường; Báo cáo cho Product Manager để có sự thay đổi kịp thời trong Kế hoạch kinh doanh, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty; Quản lý dữ liệu về Sell-in / Sell-out / Sell-through và phân tích doanh số bán hàng hàng tháng; Đề xuất và triển khai các kế hoạch về việc tăng lợi nhuận, giảm chi phí để đạt được Doanh số bán hàng của Vùng.

Xem thêm

2019-04-08

Từ 800 USD đến 1,300 USD

Chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing (ATL và BTL) cho các dòng sản phẩm máy in của Công ty Quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm Thực hiện khảo sát để đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm Công ty trên thị trường và đối với khách hàng Tìm hiểu, so sánh và đánh giá với sản phẩm máy in của các đối thủ cạnh tranh Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm Phối hợp với Business Development Officer để xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng của Công ty Tham gia vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển sản phẩm

Xem thêm

2019-04-05

Từ 1,200 USD đến 1,500 USD

Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhập khẩu của các sản phẩm có liên quan. Phân tích nhu cầu thuốc BVTV của từng loại cây trồng và đưa ra các giải pháp đề xuất. Đưa ra phân khúc thị trường, định vị sản phẩm và lập kế hoạch. Thu thập thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh & xu hướng cây trồng. Có trách nhiệm duy trì và tăng thị phần trong nhóm sản phẩm được quản lý. Theo dõi sự phát triển của sản phẩm mới, thị trường mới, nhóm mục tiêu mới. Kiểm tra và cập nhật nội dung và thiết kế của các nhãn sản phẩm. Nhãn phải phù hợp với quy định của cục BVTV. Đề xuất giá cả, chính sách bán hàng, thúc đẩy các chương trình khuyến mãi cho đại lý và nông dân. Báo cáo hàng tháng các vấn đề liên quan đến công việc được giao. Cung cấp sản phẩm, cây trồng, huấn luyện kỹ thuật và hỗ trợ khi cần thiết. Nghiên cứu và dự báo tốt nhu cầu thị trường. Kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho. Kiểm soát các hoạt động phát sóng quảng cáo. Hiểu biết về các Quy định, Thỏa ước Lao động tập thể & duy trì các bảo mật liên quan đến công ty. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng và gửi cho Văn phòng chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp trên phân công. Tham gia các khóa đào tạo nội bộ & bên ngoài.

Xem thêm

2018-09-13

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại