2 Công việc được tìm thấy
việc làm waste-water-treatment
Từ 700 USD đến 1,000 USD

Gặp gỡ khách hàng, chuẩn bị các đề xuất kỹ thuật liên quan đến nhà máy xử lý nước / nhà máy xử lý nước tinh khiết. Dự toán chi phí cho các đề xuất kỹ thuật. Quản lý dự án và kỹ thuật (Thiết kế bản vẽ P&ID, mua sắm vật tư, xây dựng). Chịu trách nhiệm trong việc triển khai dự án tại công trường . Kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước tại công trường. Công tác trong và ngoài nước. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-03-01

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Gặp gỡ khách hàng Nhật, đề xuất giải pháp xử lý nước. Quản lý dự án và kỹ thuật (Thiết kế, mua sắm vật tư, xây dựng). Đến thăm các công trình xây dựng. Giám sát quy trình xây dựng ngoài công trường. Kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước tại công trường. Công tác trong và ngoài nước. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-02-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại