Ứng tuyển

[Bình Dương/$1300/English] Accounting Manager cho công ty sản xuất lớn của Nhật [4330]

Binh Duong (Có xe đưa đón tại Hàng Xanh hoặc Quận 7)
Từ 1,000 USD đến 1,300 USD