Ứng tuyển

[HCM/2000$] Marketing Manager cho tập đoàn bánh kẹo nổi tiếng của Nhật [4364]

Ho Chi Minh
Từ 1,500 USD đến 2,000 USD