Ứng tuyển

[Training tại Nhật] [HCM/ K cần kinh nghiệm] Cực gấp 12 Kỹ sư thiết kế sản phẩm cho công ty sản xuất lớn của Nhật [3911]

Ho Chi Minh Binh Duong (Có xe đưa đón tại Quận 1, Hàng Xanh, Quốc lộ 13)
Đến 450 USD